FANDOM


RhodysiusII

Rhodysius II

Erlin Khad Daggron Rhodysius II (sünd. 30.10.2142, täisnimega Zan Rhodysius Ishmaarhu Khazul) on Khad-Bazuki kõrgaadlik (barak-issekyr, kuninga nõukogu kõrgeauline liige), kes valiti kuningaks 15.07.2300, pärast eelmise kuninga mõrvaga kulmineerunud riigipöördekatse vaigistamist.


VõimuletulemineEdit

Rhodysius II võimletulekuni viinud sündmused said alguse juba 2295. aastal, mil barak-issekyr Thor Khon'dor sattus kuninga ja ülejäänud nõukogu ebasoosingusse ning heideti nõukogust välja. Järgnevail aastail tegeles ta oma au taastamisega ning suutis lõpuks 2300. a. kevadel tõendada, et ei olnud seotud riigivastaste tegudega, milles teda süüdistati. Teo taga oli olnud tema rivaal barak-issekyr Marukh Bombosy ning Thor esitas talle väljakutse duellile, kus ta oma rivaali surmas, kasutades relva, millel oli Timukaruun. Pärast duelli palus Thor kuningalt, et teda kuulutataks thagi-issekyr'iks ning lahkus nõukogust ja linnast.

Sündmuste käik ajas Bombosy liitlased marru, ning kuna Thor oli läinud ja thagi-staatusega puutumatu, ei mindud teda ka esialgu otsima. Selle asemel otsustati aastaid planeeritud vandenõu teoks teha. Rhodysius teadis Thori versiooni, et Bombosy mehed olid vandenõud kavandanud, ning oli oma salakuulajate abil sellele ka kinnitust saanud. Enda varjamiseks teeskles ta aga, et ei salli riigireeturit Thori ning "ei uskunud" ka tõendeid Thori süütuse kohta. Kuninga usaldusisikuna hoiatas Rhodysius kuningat ohust ning siirdus ise "diplomaatilisele ülesandele", mis tõeliselt oli aga oma ustavate sõdurite kokkuajamine ning salarelva linna toimetamine. Tema äraolekul sai aga vandenõu teoks ja kuningas tapeti, sest kuninga ustavate ihukaitsjate seas oli ka reetureid. Sündmust oli kaua plaanitud ning atentaadiga samaaegselt võeti kinni ka mitmed kuningale lojaalsed aadlikud ja õukondlased, teisi hirmutati, et nad vastu ei hakkaks.

Kui Rhodysius oma jõududega naases, teatati talle kuninga surmast. Ta läks täisrelvastuses, lohe seljas ratsutades kuningapaleesse. Seda, et Rhodysiusel oli lohe, ei teadnud peaaegu keegi, ning see vaatepilt aukartustäratav. Ainuüksi lohe nägemine mõjus paljudele nii, et nad ei söandanud tema teekonda troonisaali takistada. Nii jõudis ta oma ustavate sõjameestega troonisaali ilma, et Bombosy mehi oleks jõutud hoiatada. Troonisaalis oli samal ajal alustatud uue kuninga "valimistega" barak-issekyr'ide seast. Olukord oli Rhodysiusele soodne, mistõttu õnnestus tal peatada riigipööre ning Bombosy liitlased vangistada ja tapetud kuninga pooldajad vabastada. Jõudemonstratsioon aitas ajutise tasakaalu taastada ning võim võis minna kuninga nõukogu liikmete kätte, kes ei olnud vandenõus osalised. Ka oli tapetud kuningas jätnud pitseeritult oma viimase tahte, kus väljendas soovi, et tema surma korral läheks uue kuninga legaalse valimiseni võim Rhodysiuse kätte. Mõne kuu pärast toimusidki valimised ning Rhodysiust nägid paljud riigi päästjana ja ta valiti ametlikult kuningaks.

Pärast kroonimispidustusi 15.07.2300, hakkas Rhodysius tegutsema, et Khad Bazuki majanduslikult ja poliitiliselt tugevdada. Ta algatas mitmeid reforme, suurendas riiklikke kulutusi, et jõuda projektidega edasi inim-ajaskaalas, mitte enam Bazuki-ajaskaalas kuna "see maailm on inimeste päralt, siis tuleb mängida nende reeglite järgi". Ta hakkas vasallidele andma senisest rohkem vabadusi, sealhulgas muude rahvuste esindajate seas, vastu aga eeldas neilt truudust, suuremat kompetentsi oma alade haldamisel, punktuaalsust maksude tasumisel. Ühe näitena vasallide võimustamisest võib tuua mitmetele maavalitsejatele jagatud aadlitiitlid või ülendused ning 15.09.2300 toimunud Šalindari vasalli kroonimise käigus kokkukutsutud Khad-Bazuki liidu ümarlauda. Umbes samal ajal kostusid esimest korda kuuldused, et Rhodysiuse palgal tegutses ulatusik salakuulajate võrgustik, nagu oli mitmetel suurvõimudel ning et ümarlaua eesmärk oli kompida vasallide meelsust ja võimekust, et selgitada välja kellele võimu veelgi juurde võtta ning keda kõrvaldada.

2301 aasta alguses käivitas kuningas Khad-Bazukis haldus- ja maksureformi ning alustas võitlust korrumpeerunud ametnike halvava mõjuga riigiaparaadile.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.